Verkwisting van belastinggeld


Iedereen betaalt belasting. Al vele eeuwen lang. De overheid gebruikt dat geld voor de bescherming van land en inwoners (defensie), de handhaving van de openbare orde (politie) en de regulering van verkeer, waterstaat en handel.


Daarnaast geeft de overheid talloze subsidies aan instellingen die het algemeen belang dienen en die ten goede komen aan de zwakkeren in de samenleving die niet in staat zijn een eigen inkomen te verdienen.


Ook gaat ieder jaar een groot deel van ons belastinggeld, inclusief voor inflatie gecorrigeerd, als ontwikkelingshulp naar corrupterende overheden in derde wereldlanden, terwijl in ons eigen land de voedselbanken als paddenstoelen uit de grond schieten.


Ons belastinggeld naar EU-medewerlers. Hoe krijgen ze het op.


Er gaat veel, zeer veel fout bij de besteding van ons belastinggeld. Aan de ene kant heeft de overheid nooit genoeg; aan de andere kant zijn er, door gebrek aan efficiënte controles, binnen de overheden, overheids - en maatschappelijke instellingen teveel schijven waar belastinggeld blijft “hangen”. Er is haast sprake van een storing belastingdienst. Meestal verdwijnt dat in de zakken van corrupte overheidsdienaren en bestuurders van o.a. liefdadigheidsinstellingen. Veel subsidiegeld, waar totaal geen controle op is, verdwijnt in de zakken van bestuurders. Op deze en onderstaande pagina's komen diverse wantoestanden aan de orde. Helaas dat de Tweede Kamer de interesse mist om daadwerkelijk iets aan deze wantoestanden te doen.


Inmiddels gaat ook het grote graaien gewoon door. De topmanagers van de banken, de veroorzakers van de diepe economische crisis van de jaren 2008, 2009, 2010, die met ons belastinggeld overeind moesten worden gehouden, blijven vasthouden aan hun graaibonussen. Ja, wij betalen hun honderden miljoenen euro's aan bonussen. Opnieuw zwijgt de Tweede Kamer in alle talen. Soms een opmerking van een kamerlid hierover, maar verder gebeurt er niets. Er zit nog niet één bankmanager achter de tralies.


Als ministers of staatssecretarissen zelf ontslag nemen, zoals Wouter Bos en Camiel Eurlings in 2010, dan ontvangen zij vele jaren wachtgeld. Wouter Bos ontvangt gedurende 6 jaar ca. 100.000,- euro per jaar. Als de voormalige bewindslieden een andere baan hebben gevonden, wordt het nieuwe loon aangevuld tot het ministerssalaris. Een Nederlandse burger ontvangt NIETS als hij zelf ontslag neemt. Hij is onder scherpe voorwaarden aangewezen op de sociale dienst van de gemeente. Hier is dus duidelijk sprake van een belasting storing


Inmiddels heeft Wouter Bos een nieuwe baan in de top bij KPMG, waar hij voor een vierdaagse werkweek een jaarsalaris beurt van maar liefst 400.000,- euro. Het is mij nu tevens duidelijk waarom politici niets willen doen aan de zeer hoge salarissen van topmensen in het bedrijfsleven en dienstensector.


Het volk mag wel bloeden. Wat gaan we af in dit land. Leest u dit dossier maar eens.

"Slechts weinigen zijn schrander genoeg om te beseffen welk kwaad zij aanrichten" (Duc de la Rochefoucauld 1747-1827).

Om kennis te maken met de echte witte boorden criminaliteit raad ik u het boek Bonus Time van Gregor Vincent Witteveen aan. Dan komt u er achter wat een zooitje het is in onze wereld van politici, bankmanagers en CEO's. Meer hierover leest u ook in het boek "Uitgekleed" van professor Eduard Bomhoff.