BRANDSTOFBELASTINGGeachte belastinginspecteur.

Al vele jaren ontvangt u van mij een groot deel van mijn verdiensten en aankopen in de vorm van loonheffing en btw. Met deze verplichte investering in Nederland verwacht ik als rendement meer welvaart en welzijn.


U vraagt zich af waarom ik u deze brief zend? Welnu, uit het volgende zal blijken waarom ik u een gedeelte van mijn investering terugvraag. Ik vind namelijk dat uw bazen in Den Haag op onrechtmatige wijze extra vermogen onttrekt aan mijn door hard werken verdiende euro’s.


Zoals u ongetwijfeld zelf ervaart als u aan de pomp uw tank volgooit, liggen de huidige brandstofprijzen op een ongekend hoog niveau. Weliswaar betaalt u die brandstof niet zelf; u rijdt immers voor de dienst en dus betaal ik uw brandstof, maar misschien vraagt u zich af waarom de Nederlandse overheid bij de top van landen hoort die zijn burgers per gereden kilometer het meest uit de zak klopt.


Bijna iedere Nederlandse burger weet net als u dat de belastingen op brandstof voor meer dan 2/3 de prijs bepaald. Maar hoe zit dat nu met de olieconcerns?


zeer hoge brandstofprijs

Opnieuw hebben de olieconcerns in de afgelopen boekjaren gigantische winsten behaald. Jaar op jaar loopt dat in de vele miljarden dollars. Royal Dutch Shell heeft over het tweede kwartaal van 2008 een 33% hogere nettowinst gerealiseerd. Het concern profiteert van de gestegen olie- en gasprijzen. Weliswaar zijn er in 2007 enkele concerns geweest die minder winst maakten, zoals BP die na een winstdaling van bijna 23% “slechts” 17,3 miljard dollar binnensleepte, het is toch verbazingwekkend waar zij hun exorbitant hoge winsten vandaan halen. Vindt u niet? Ik zal u uitleggen hoe dat werkt.


De olieconcerns hebben jaren geleden lange termijn contracten van 10, 20, 30 of meer jaren afgesloten tegen de toentertijd vaste lage prijzen van hooguit enkele dollars per vat. Wanneer de olieprijs nu op de spotoliemarkt (is de korte termijn) stijgt, dan gebeurd er dus niets met de inkoopprijs van de olieconcerns. Die blijft even laag als 10, 20 of 30 jaar geleden. En, geachte belastinginspecteur, aangezien de spotoliemarkt nog minder dan 1% van de totale energiemarkt uitmaakt, kunt u op uw belastingvingers uittellen waar die enorme winsten vandaan komen. Ja, u raadt het goed, gewoon die huidige hoge spotolieprijs doorberekenen aan de consument.

Maar dat is nog niet alles.


U, als belastingexpert, weet dat over die hoge prijzen ook nog eens de indirecte belastingen geheven worden via de centrale banken in de vorm van renten. Als we alle belastingen bij elkaar optellen dan is de werkelijke belastingdruk op energie- en brandstofgebruik ca. 90%. De hoogste in de wereld (zie hier).

De overheid, uw Haagse bazen, wordt hierdoor schatrijk. Daarnaast is de gasprijs voor de Nederlandse burger (als die al bestaat) ook nog gekoppeld aan die hoge spotoliemarkt-prijs waardoor die overheid zonder iets te doen nog veel meer binnen haalt. Onbegrijpelijk dat ze altijd maar willen bezuinigen. WAAR BLIJFT AL DAT GELD? Hoeveel belastinggeld wordt "onzichtbaar" gemaakt? Daarover wil ik u binnenkort nog enkele vragen stellen.


En dan te weten dat de olieconcerns zoals Shell, Exxon Mobile enz. voor hun lange termijn contracten nog minder dan 12 eurocent per liter betalen.


Heb ik het “tijdelijke” kwartje van Kok al genoemd? U weet wel, die oud-minister-president die in zijn vakbondsjaren heftig stelling nam tegen de exhibitionistische salarisstijgingen van werkgevers. Hoge beloningen voor werkgevers in de vorm van bonussen, optieregelingen enz. waarvoor hij nu in zijn huidige vele functies als commissaris probleemloos de goedkeuring ondertekend. Meindert Fennema en Eelke Heenskerk schrijven in hun  boek "Nieuwe Netwerken" dat Kok in Nederland de meeste commissariaten heeft verzameld. Aan vergoedingen voor die commissariaten ontving meneer Kok in 2007 maar liefst 335 duizend euro bruto. Moet hij zich nu ook aan de "Balkenende-norm" houden? Over "exhibitionistische salarisstijgingen" gesproken......

Een huichelachtige schijn-socialist.

Die meneer Kok heeft er overigens ook voor gezorgd dat de partner-AOW  voor burgers die na 1950 zijn geboren is afgeschaft.


Begrijp me goed, geachte belastinginspecteur, ik heb niets tegen rijkdom. Wie er op een eerlijke manier aankomt, dus zonder daarbij anderen te benadelen, gun ik het van harte. Maar bestuurders, die zich verzetten tegen het zich verrijken over de rug van anderen en nadat zij politicus af zijn, precies zo handelen als die zelfverrijkaars, zijn in mijn ogen grote volksbedriegers. Zij en vele andere (oud-)politici en managers zijn zo egoïstisch, dat zij zich hier (zie de video van een meisje) al helemaal niets van aan zullen trekken.


Terug naar de peut aan de pomp.

De peutprijs behoort dus in werkelijkheid niet meer dan enkele dubbeltjes te bedragen. Dezelfde prijs die consumenten betalen in landen als Egypte, Indonesië, Venezuela enz.  

Dat zijn olie exporterende landen die hun eigen burgers tenminste mee laten genieten van hun eigen grondstoffen. Is Nederland ook geen energie-exporterend land? Nederland verkoopt toch, voor een veel lagere prijs dan aan Nederlandse burger, zijn aardgas aan andere landen?


De overheid verbiedt het bedrijfsleven om prijsafspraken te maken, maar koppelt zelf (voor de huishoudens in Nederland) de aardsgasprijs aan de olieprijs; als dat geen prijsafspraak is met de OPEC-landen dan weet ik het niet meer.


U zult nu waarschijnlijk wel willen weten WAAROM de burger aan de pomp wordt kaal geplukt. Naast de veel hogere belastinginkomsten voor de minister van financiën gaat het er ook om de grootaandeelhouders tevreden te stemmen. Ja toch? Wat hebben we gezien met de ABNAMRO? En met Postkantoren BV? En met….. Vult u maar in. Als de grootaandeelhouders niet jaarlijks een flink rendement op hun gigantische aandelenpakketten ontvangen dreigen ze gewoon met opsplitsing en verkoop in delen van de concerns aan de hoogste bieder.


Deze grootaandeelhouders en hun zetbazen, de CEO’s, hebben hun schaapjes in een of ander exotisch belastingparadijs al lang op het droge. Maar het is nog niet genoeg. Ze willen meer en meer, meer, meer, altijd maar meer, meer……..hebbe, hebbe, hebbe………..

De geschiedenis leert dat grote multinationals zich (o.a.in de derde wereld) van geen god en geen gebod iets aantrekken. Hun enige god is 'winst', hoeveel armoede en ellende dat ook mag veroorzaken.


Het is niet alleen asociaal maar het getuigd ook van een bekende geestelijke afwijking: extreme hebzucht. Een ziekte waar helaas veel mensen aan lijden. Een ziekte die gepaard gaat met uitsluiting van respect, mededogen en sociaal gevoel. Als deze mensen het woord “geld” horen, valt alle gevoel ineens weg en is er alleen maar die heftige drang naar rijkdom. Koste wat het kost. Bij sommigen uit zich dat in de vorm van brute gewelddadige overvallen. Bij sommige hoog opgeleiden in de vorm van bedrog, fraude, leugens en afpersing zoals die bij veel grootaandeelhouders, CEO’s en andere bestuurders voorkomt.

Hoe zou de wereld eruit zien als men beleid zou voeren op basis van logica, integriteit, redelijkheid en respect voor het individu? Met zekerheid een tegenovergesteld aan het huidige.


Zo gaat het dus ook bij de olie. Geen CEO van een grote maatschappij, geen Sjeik en geen overheid die serieus een lagere prijs voor olie wil. Ze profiteren er immers allemaal veel te veel van.


Het is jammer dat onze Tweede Kamer politici dit allemaal toelaten. Maar u weet net zo goed als ik dat politici, als ze na de volgende verkiezingen politicus af zijn, ook zo’n goed betaalde baan met al die bonussen en prachtige regelingen, goedgekeurd door commissarissen als oud-minister KOK, willen hebben. Ze zijn in eerste instantie politicus om hun eigen toekomst veilig te stellen en om zo vaak mogelijk in de “picture” te komen. Lekker voor de eigenwaarde. Maar aan politieke lef ontbreekt het volledig.


Geachte belastinginspecteur, u zult nu wel begrijpen waarom ik een deel van mijn verplichte investering in Nederland terug vraag. Het is in het hierboven staande artikel duidelijk gemotiveerd.


Ik had zelf gedacht aan het kwartje van Kok. Ik rij jaarlijks gemiddeld 24000 km en mijn zuinig autootje loopt 1:15 (benzine). Dat zijn dus 1600 liters. Het kwartje is door de invoering van de euro gedegradeerd tot 11 eurocent. Graag zou ik van u over belastingjaar 2007 dus 1600 x 0,11 = 176,- euro terug ontvangen op mijn bij u bekend banknummer. Volgend jaar doe ik u hetzelfde verzoek voor 2008 en de jaren daarna, totdat het “tijdelijke” kwartje aan de pomp wordt terug betaald.


In afwachting en met vriendelijke groet,


Burger van Nederland


Naar Archief