Criminaliteit en Voeding.Deskundigen weten het allang: een gezondere voeding verlaagt de criminaliteitscijfers. Nu de politiek nog.


Jaarlijks gaan er vele miljarden aan belastinggeld naar de bestrijding van criminaliteit en in toenemende mate ook naar slachtofferhulp. Criminaliteit is nooit geheel uit te bannen, maar door eenvoudige reeds bekende methoden toe te passen kan ze wel fors worden teruggedrongen. Bij de al dan niet onafhankelijke voedingsdeskundigen, die hun vak bijhouden is al jaren de grote invloed van voeding op het gedrag (lees: hersenen) bekend. Bovendien verbetert een gezonde voeding de leerprestaties van zowel kinderen als volwassenen.


De politiek heeft tot op heden nog geen enkele aanzet gegeven om dit onder de aandacht te brengen. Welke parlementariër, minister of staatssecretaris wil deze 48 minuten durende documentaire (zie onder) serieus bekijken en actie ondernemen?Alstublieft, dames en heren politici, maak er nu eindelijk eens werk van. De hele Nederlandse burgerij zal u er dankbaar voor zijn. Denk ook aan de volgende verkiezingen. De belastingdruk kan omlaag en Nederland kan in Europa indruk maken met sterk verlaagde criminaliteitscijfers.


De documentaire is in het Engels; de ondertiteling helaas in het Spaans.En dat dit:

'Zwaar onder de medicijnen en heb totaal geen emotie. Fluoxetine (Prozac) doet rare dingen met je'.

De woorden zijn van een man uit Zwijndrecht die vorig jaar zijn ex-vrouw, zijn twee kinderen en vervolgens zichzelf ombracht. In zijn afscheidsbrief noemde hij met name het ontbreken van emoties en de fluoxetine. Dit zette de media aan tot speculatie of agressie een van de ernstige bijverschijnselen van farmaceutische antidepressiva kon zijn.

De man uit Zwijndrecht is dit jaar helaas niet de enige. Ook in Kerkrade en Badhoevedorp vonden onder de invloed van antidepressiva dergelijke drama's plaats.

Meer dan een miljoen Nederlanders slikt antidepressiva. Slechts een heel klein gedeelte heeft hier tot op zekere hoogte baat bij, terwijl alle gebruikers het risico lopen op bijwerkingen. Meestal ontbreekt de juiste informatie, zowel voor de voorschrijvende arts als de patiént. De oorzaak van het ontbreken van betrouwbare informatie is dat door de pharmaceutische industrie verrichte onderzoeken naar de bijwerkingen van antidepressiva zich niet in de eerste plaats richten op de veiligheid van het middel voor de gebruiker. Deze onderzoeken hebben slechts één doel:: het goedgekeurd krijgen van het medicijn.
En er vervolgens flink aan verdienen. Daar gaat het immers om.


Lang niet iedereen die antidepressiva slikt wordt gewelddadig. Toch zijn er veel gevallen bekend van vredelievende mensen die vanwege lichte depressiviteit antidepressiva slikten en tot gruwelijke daden kwamen. Een 300 pagina´s tellend onderzoek van de Amerikaanse FDA rapporteerde vele gevallen van agressiviteit, vaak met dodelijke afloop, door mensen die antidepressiva kregen voorgeschreven voor slechts lichte stress of als hulpmiddel bij het afslanken.

De farmaceutische industrie betaalt medische wetenschappers om onderzoeken te publiceren waaruit zou blijken dat er geen oorzakelijk verband is tussen abtidepressiva en de vele schadelijke bijwerkingen. Ook is experimenteel onderzoek aangetoond dat in groepen die antidepressiva krijgen vele malen meer agressie voorkomt dan in groepen die slechts een placebo slikken.

De wetenschappelijke literatuur besteedt al meer dan 20 jaar aandacht aan dit fenomeen, en met name aan zelfmoord, dat als een tegen zichzelf gerichte vorm van agressie wordt beschouwd. Inmiddels geven registratie-autoriteiten toe dat antidepressiva de kans op zelfmoord vergroten en zijn bijsluiters onder dwang van de overheid aangepast.

Bron: NRC 06/2009


U bent gewaarschuwd !!Met vriendelijke groet,


Burger van Nederland

Naar Archief