HET ONRECHT VAN ERFRECHT

(ofwel: hoe kan ik als overheid op een legale manier een sterfend mens nog een poot uittrekken)Geachte belastinginspecteur.

Hierbij verzoek ik u mij een deel van het gedurende mijn werkzame leven betaalde loon- en inkomstenbelasting terug te betalen.


Zoals een goed vermogensbeheerder betaamt zou het moeten zijn dat inkomsten op een eerlijke manier worden verkregen en op een eerlijke manier worden gebruikt door integere bestuurders. Echter de vermogensbeheerder, lees overheid, door wie ik mijn belastinggeld laat beheren, ontneemt burgers die zojuist zijn overleden op een oneerlijke manier extra gelden. Dit noemt zij erfrecht, ook wel successierecht.

Ik concludeer hieruit dat de overheid niet uit integere mensen bestaat.


Zoals u waarschijnlijk wel met uw opleiding hebt meegekregen werd deze vorm van belasting al door naar geld hongerende Romeinse Keizers geïntroduceerd. Zo voerde keizer Augustus in het jaar 6 na Christus een heffing van 5% in op de nalatenschap van Romeinse burgers.


Wat u zeker uit uw opleiding zult weten is dat de eerste nationale belasting op nalatenschappen (erfrecht) in Nederland stamt uit 1805. Dat was in de tijd dat Nederland een vazalstaat was van het revolutionaire Frankrijk dat toen uit was op dictatoriale heerschappij over heel Europa. De schurken.


Nog maar enkele decennia geleden, in 1980, was het rechtse kabinet Van Agt/Wiegel op zoek naar extra geld om de verlaging van de vermogensbelasting te kunnen betalen. En jawel, dat haalde ze toen leukweg van dode mensen, die toch niet meer in verzet konden komen. Het successierecht werd verhoogd.


Zo werd de portemonnee van vermogenden dus gespekt met het geld van de doden. Hebt u dat tijdens uw opleiding wel goed begrepen? En hebt u daar toen geen vragen over gesteld? Of dacht u, net als onze zogenaamde “volkvertegenwoordiging” in de Tweede Kamer, dat het eerlijk is om geld van de doden te stelen om zo de belasting van vermogenden te kunnen verlagen? Geld van de doden overhevelen naar de rijken !! En niemand kwam in het geweer.


Ik wil u nog even in herinnering brengen: de rakkers van Nieuw Links in 1967, onder leiding van mensen van de PvdA met links-dictatoriale neigingen zoals André van der Louw, Arie van der Zwan en Han Lammers. Zij wilden dat alle vermogens van overledenen direct aan de staat toekwamen: “dood geld komt toe aan de staat”. Een grotere vorm van zuiver jatterij is niet mogelijk. 

Het geeft toch blijk van een ernstige vorm van socialistische hebzucht en gebrek aan menselijkheid om geld dat door mensen na de oorlog met hard werken is verdiend en waar ook al veel belasting over is betaald,  in te pikken voor links-socialistische propaganda e.d.. Gelukkig kreeg deze hebzuchtige groep weinig steun.


U weet ook, net zo goed als ik, dat er geen enkele tegenprestatie geleverd wordt door de overheid bij deze op welhaast criminele wijze ontvangen inkomsten. Het komt niet ten goede aan bijvoorbeeld de begrafeniskosten van de overledene, of de verzorging van begraafplaatsen en mausolea. Nee. Het wordt direct na het overlijden door uw afdeling emotieloos opgeëist van de nabestaanden, die toch al in verdriet zijn gestort door het verlies van een dierbare.

Hoe zou de wereld eruit zien als men beleid zou voeren op basis van logica, integriteit, redelijkheid en respect voor het individu? Met zekerheid een tegenovergesteld aan het huidige.


De erfrechtheffing (successierechtgeld) komt in de pot “algemene middelen”, wat dat ook moge zijn. Waarvoor is het geld uit deze pot bestemd?

Verantwoording over wat er met het geld van de dierbare overledene gebeurd wordt nooit gegeven.


Naar mijn mening is het wel eerlijk dat ouderen zelf bepalen aan wie hun spaarcentjes, hoeveel dat ook moge zijn, na hun dood worden toegewezen. Zij hebben deze gelden zelf bijeengebracht door werken en een meestal spaarzaam leven. Dit geld, dat al door zoveel andere belastingen is gekort, komt niemand anders toe dan degene(n) die door hen wordt aangewezen. Niemand, ook de overheid niet, mag hierover beslissen. Ik steun hen die zich hard maken om dit onrecht uit Nederland weg te nemen.


Mijn geweten kan zich niet verenigen met deze criminele vorm van belastingheffing, hoewel erfrecht wel door de in slaap gesuste en door de media bewerkte Nederlandse bevolking wordt getolereerd.

Daarom, geachte belastinginspecteur, verzoek ik u mij 5% van het door mij aan u in beheer gegeven belastinggelden over het afgelopen belastingjaar terug te storten op mijn bankrekeningnummer, bij u bekend.


In afwachting en met vriendelijke groet,


Burger van NederlandAanvulling:

Sinds 2001 zijn de kosten van overlijden van een (volwassen) kind voor ouders of de kosten van overlijden van een ouder voor een kind of kinderen niet meer fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ook niet voor en van andere familieleden zoals broers/zussen, ooms/tantes en neven en nichten.

Sinds 1 januari 2009 zijn de na die datum alle gemaakte kosten van overlijden van een echtgenoot of (fiscale) partner en een minderjarig kind ook niet meer fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Naar mijn menig heeft de belastingdienst dan ook geen enkel recht meer op heffing van belasting over een nalatenschap!

Waarom rekent de belastingdienst altijd alles naar zich toe?


Heeft u geld op de bank staan. Denkt u werkelijk dat dat geld van u is? Lees verder ....


Naar Archief