De Orwelliaanse nachtmerrie komt uit.  Over Vrijheid en Democratie (1)

Deel 1Geachte belastinginspecteur.

Het verbaast mij zeer dat uw Haagse bazen veel van mijn belastinggeld gebruiken om steeds meer van mij te weten te komen. Onze overheid wil alles en iedereen controleren. Ik ben daar zeer op tegen. Het gaat ten koste van onze privacy, vrijheid en democratie.


Leven in Nederland wordt bepaald niet gemakkelijker. Naast een toenemende belastingdruk beseffen de meeste burgers niet, dat de overheid hen voortdurend en op steeds geraffineerder wijze in de gaten houdt. Overheidscontrole is overal. Op dit moment al veel meer dan in de vroegere DDR of in de voormalige Sovjet Unie. De Nederlandse overheden maken handig gebruik (misbruik?) van de voortschrijdende telecommunicatietechnologie om het gedrag van de burgers op elk gewenst moment te kunnen volgen.


Overheidszorg voor een veilig land en een veilige woonomgeving; daarmee is iedereen het eens. Maar onder het mom van ‘terrorisme’ en ‘criminaliteit’ ontneemt de overheid ons steeds meer vrijheden. De balans is volledig doorgeslagen. Op het eerste gezicht lijkt het alsof wij in vrijheid leven, maar de overheid kent en beoordeelt ons handelen. Privacy bestaat allang niet meer…


Over vrijheid en democratie gesproken.


 -        Alle gesprekken via vaste en mobiele telefoon, al het e-mail verkeer en de websites die wij bezoeken moet de provider ten minste 12 maanden bewaren. Dat geldt ook voor positiebepalingen van mobiele telefoons volgens de Europese dataretentiewet. Zie ook deze wikipediapagina voor de nederlandse situatie. De overheid kan dus tot 12 maanden terugzien wie wij een e-mail hebben gestuurd en welke websites wij hebben bezocht. (leest u dit artikel).

Dus indien ergens een misdrijf is gepleegd en de mobiele gegevens van iedereen bij een bepaalde gsm-paal worden nagegaan dan is iedereen die daar in de buurt was een potentiële verdachte.


-         Daarnaast kan de overheid tot 12 maanden terug traceren waar ik mij op een bepaald moment bevond, vooropgesteld dat ik mijn mobieltje bij me had.


-          Op verzoek van de overheid tappen de providers ons telefoonverkeer af en mobiele gesprekken worden zonder gerechtelijk bevel en zonder medeweten van de telecomproviders afgeluisterd en gelokaliseerd. Nederland is kampioen afluisteren. Zoekt u op Google maar eens met: afluisteren in nederland .


-         In alle openbare ruimtes moeten wij ons kunnen legitimeren.


-          Vrijwel alle gemeenten maken de klok rond gebruik van videobewaking in bussen, trams, treinen, winkels, winkelcentra en in ziekenhuizen, sporthallen, enzovoorts en op snelwegen.


-          Wij hebben een persoonlijk Elektronisch Medicatiedossier. Daarin staat vermeld welke medicijnen wij gebruiken. Daarnaast is het vrijwel zeker dat alle burgers worden opgenomen in een Elektronisch Patiënt Dossier (EPD). Hierin komen al onze medische gegevens te staan. Ook gegevens die wij liever niet naar buiten brengen. Dat gaat al aardig richting nazipraktijken. De naziwetten in de jaren dertig eisten van Duitse artsen dat ze voorheen geheime en persoonlijke dossiers aan de staat ter beschikking stelden. Zo ver is het nu nog niet, maar een toekomstige radicale overheid zal over al deze gegevens beschikken.

Zorgverzekeraars zijn meestal ook schadeverzekeraars en bieden ook nog andere verzekeringen aan. Wie zegt dat ze uw gegevens bij het afsluiten van een auto- of andere verzekering niet gaan koppelen? Dat wordt extra makkelijk bij het EPD. Je kan als patiënt er niet meer voor kiezen iets contant af te rekenen als je niet wil dat iemand anders, dan je arts of apotheker het te weten komt. 

Zie ook dit artikel

Daar komt bij dat, gezien de vele blunders in het verleden, de overheid zo'n complex systeem niet aan kan, het nooit fraudebestendig kan maken. Een dankbaar systeem voor hackers. Hackers zijn in staat medische gegevens te wijzigen. Dit is een reële mogelijkheid. Wie geeft mij de zekerheid dat mijn en uw medische gegevens niet bij de farmaceutische industrie terecht zullen komen?Hieronder volgen nog een aantal voorbeelden waarmee de overheid ons doen en laten gemakkelijk kan controleren:


-          Wij hebben te maken met “Melding Ongebruikelijke Transacties” indien wij een grote financiële transactie plegen.


-          De politie mag ons in aangewezen gebieden fouilleren indien zij daartoe aanleiding ziet.


-          Nederland staat de VS toe onze bankgegevens in te zien indien wij een bankrekening hebben bij een in het buitenland gevestigd kantoor van een Nederlandse bank.


-          Bovendien heeft de VS sinds 1 dec. 2009 toestemming van alle EU-ministers van Financien om inzage te hebben in ons internationaal betalingsverkeer. Als u dus geld overmaakt naar een bekende in bijvoorbeeld Turkije, dan weet de VS-justitie dat. Andersom mag natuurlijk niet. Stel je voor dat een landje als Nederland inzage mag hebben in het betalingsverkeer van een VS-burger !!!

Zie ook hier


-          Vanaf 2008 bestaat het Elektronisch Kind Dossier (EKD) met een verwijzingsindex. Het dossier bevat informatie over onze kinderen, de gezinssituatie en de omgeving onder het motto: geen kind buiten beeld. Meerdere instanties hebben toegang tot de gegevens in dit dossier. Het dossier van onze kinderen blijft actief tot hun negentiende levensjaar. Daarna wordt het nog vijftien jaar bewaard vanaf het moment dat zich een laatste incident voordeed.


-          Opsporingsinstanties hebben de bevoegdheid om onze gegevens bij verschillende organisaties op te vragen in het kader van de Wet bevoegdheden vorderen gegevens.


-          Europa, dus ook Nederland, heeft met de VS een zogeheten PNR-agreement gesloten. Dat betekent dat de VS al onze persoonlijke gegevens krijgt nog voordat wij in het vliegtuig stappen voor een reis naar een in de VS gelegen vliegveld.


-          Er is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en het Burger Service Nummer (BSN). Dat betekent dat alle bestanden van uitvoeringsorganisaties op Burger Service Nummer gekoppeld moeten worden.


-          De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) mag ingevolge de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten alle gegevensbestanden binnen overheid en bedrijfsleven opvragen en daarop datamining toepassen.


-          Vanaf 1-1-2009 is de OV-chipkaart ingevoerd, een vervoersbewijs, dat voor alle openbaar vervoer gaat gelden. Al onze bewegingen met het openbaar vervoer worden dan vastgelegd. De OV jaarkaart bleek na veel gesteggel en vooral extra kosten ook nog eens niet fraudebestendig.


-          Nieuwe paspoorten worden voorzien van een chip met al onze biometrische gegevens, zoals een gezichtsscan en vingerafdrukken. De vingerafdrukken op nieuwe paspoorten geldt al vanaf 21 sept. 2009. Deze gegevens worden vanaf 2009 aan databases toegevoegd. Dat betekent dat vanaf 2009 uiteindelijk alle persoonlijke gegevens zijn vastgelegd in databases.

Als een hacker het al lukt om in het elektronisch zwaar beveilgde Pentagon in te breken (zie:http://nieuwemedia.blog.nl/praktisch/2008/09/04/70-jaar-cel-voor-hacker-pentagon) , moet het hem ook lukken om in het databestand met vingerafdrukken bij de gemeente (voorlopige opslag) in te breken. Het blijkt voor criminelen een koud kunstje om vervolgens zo'n vingerafdruk te kopiëren. Er wordt nu gezegd dat de officier van justitie naast een vingerafdruk ook over minstens één ander bewijsstuk moet beschikken om een verdachte aan te wijzen. Maar die vingerafdruk is er dus al wel.

Wat als ergens een misdrijf is gepleegd en je daar volstrekt toevallig je vingerafdruk hebt achtergelaten, omdat je daar pakweg 1 uur van tevoren ook aanwezig was? 

Wordt het niet tijd dat de Nederlandse burger hiertegen gaat protesteren? Blijft iedereen maar doorslapen tot het te laat is? Zie ook dit bericht: Uw vingerafdruk in een overheidsdatabase?


Binnenkort te verwachten (technisch nu reeds uitvoerbaar):


- Bij de belangrijkste toegangswegen van alle Nederlandse gemeenten komen controleposten. Dat kan nog even duren, maar dat is uiteindelijk de bedoeling.


- Rekeningrijden. Opnieuw een controle-instrument. Een zeer omslachtig elektronisch systeem wat absoluut te duur wordt.


- Bij iedere burger wordt een chip in de arm ingebracht waarop al zijn gegevens staan, zoals nu al in Groot-Brittannië bij gevangenen (als proef) werkelijkheid is. De overheid kan dan met behulp van deze chip in combinatie met een door hen gehanteerd navigatiesysteem, precies waarnemen waar u zich bevind. Dat kan nu al met uw mobiel, maar die hoeft u niet altijd bij u te hebben.


- Verder is het de bedoeling om van iedereen het DNA in databases op te slaan, maar het is nog onzeker of dat doorgaat.


- Future Attribute Screening Technology. Op vliegvelden in de Verenigde Staten wordt binnenkort apparatuur geïnstalleerd, waarmee verschuivingen in lichaamstemperatuur, ademhaling en hartslag kan worden waargenomen. Als u zich opwindt over een vertraging of u hebt ruzie met uw partner, dan kunt u dus als potentiële terrorist worden aangezien. Tja.., hoe ver kan hysterie gaan..?


-----------------


Het is de bedoeling om alle beschikbare gegevens aan elkaar te koppelen. In verschillende databases komt precies te staan welke winkels wij hebben bezocht, wat voor product wij hebben gekocht en op welk tijdstip. Heb ik een laag inkomen en ik koop een nieuwe auto? Hebbes, dan zal ik mij moeten verantwoorden.


Het net rondom ons wordt gesloten. Overheden beschikken binnenkort over alle gegevens. Zij weten op elk moment van de dag waar wij ons bevinden in binnen- en buitenland, van welke verenigingen wij lid zijn, welke clubs wij bezoeken, naar welke bijeenkomsten wij gaan, welke vrienden en vriendinnen op welk tijdstip bij ons op bezoek komen, welke producten wij kopen en in welke winkel, met wie wij telefoneren, e-mailen, welke websites wij bezoeken, welke boeken wij kopen en lezen, enzovoort, enzovoort.


En dan ons geld. Wij worden steeds meer gestimuleerd om alleen nog elektronisch geld te gebruiken. Dat betekent nog meer controle, want elektronisch geld is veel makkelijker te beheersen. Bij grote calamiteiten kan de overheid op simpele wijze ons geld afnemen. Een voorbeeld is Argentinië waar op 3 december 2001 alle banktegoeden werden bevroren. De overheid kan in extreme situaties zelfs onze elektronische bankrekening simpelweg op nul zetten. Dat zal niet zo snel gebeuren, maar de technologie om dat te doen bestaat. De oplossing is om fysiek buitenlandse valuta en/of zilver en/of goud of onroerend goed aan te houden. Wij zijn dan ongrijpbaar en overheden hebben een hekel aan ongrijpbare burgers.

Je doet iets, of je bent iets, wat een zittende regering niet aanstaat, dan kan die regering heel simpel met een paar snel geschreven dreigbrieven naar de banken je financieel ëlimineren. Wat banken vervolgens doen, is volkomen illegaal (namelijk zonder uitspraak van een rechter) je rekeningen blokkeren. Als je vervolgens financieel niets meer kan, dan besta je al snel niet meer.


Degenen met de échte macht, zoals de topbankiers, bijv. de familie Rothschild met aangetrouwde families en hun politieke handlangers, hebben grote belangen in de media, de banken, de wapenindustrie en energie. Deze vier sectoren gedijen goed in tijd van oorlog. Dus zijn zij voortdurend op zoek naar oorlog, nu bijvoorbeeld the war on terror. De wereld zal om die reden nooit vrij van oorlog zijn. Het gaat om MACHT, MACHT en nog eens MACHT.


Kennis van personen betekent macht over die personen. En dat allemaal in de strijd tegen terrorisme en criminaliteit. Zorgen voor de veiligheid is goed, maar in Nederland is de balans volledig doorgeslagen.


De Nederlandse burger is zich niet bewust van de gevaren die dit alles met zich mee kan brengen. De Nederlandse burger is niet wakker genoeg. In slaap gesust door de welvaart. Pas als de overheid een dictatoriaal gezicht gaat krijgen, hetgeen zich nu al langzaam afspeelt, zal op een gegeven moment het besef doordringen. Maar dan is het te laat.


Hoe zou de wereld eruit zien als men beleid zou voeren op basis van logica, integriteit, redelijkheid en respect voor het individu? Met zekerheid een wereld tegenovergesteld aan de huidige.


(zie volgende pagina deel 2)-->


Met vriendelijke groet,


Burger van NederlandZie ook deze en deze alarmerende berichtgevingen.


Heeft u geld op de bank staan. Denkt u werkelijk dat dat geld van u is? Lees verder ....


Naar Archief