De Orwelliaanse nachtmerrie komt uit.  Over Vrijheid en Democratie (2)

Deel 2



Vervolg van deel 1



U zegt: “Och, ik heb toch niets te verbergen”.

Tja, waarom zou u als rechtschapen burger iets te verbergen hebben?


Omdat er nu eenmaal dingen zijn die de overheid niets aangaan. Zoals ieder mens heeft u recht op privacy wat in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is vastgelegd. "Privacy is een belangrijke waarborg om de macht van de overheid in toom te houden" zegt Bert-Jaap Koops, hoogleraar Regulering van technologie in Tilburg. Deze video moet u zeker gezien hebben: www.privacymatters.nl


Het is juist de overheid die veel te verbergen heeft. Regelmatig lekt er wat uit, maar dat wordt snel in de doofpot gestopt. Immers de huidige media zijn een verlengstuk van overheden en politieke partijen. Welk nieuwsmedium kan zich nog geheel onafhankelijk noemen?


U zegt: “Och, ik heb toch niets te verbergen”. Is dat zo? Hebt u echt niets te verbergen? Waarom laat u dan niet iedereen uw salarisstrook en bankafschriften zien? Waarom verteld u niet aan iedereen uw levensverhaal? Waarom vindt u eigenlijk dat niet iedereen alles over u hoeft te weten? Ja, dat zeggen ook de meeste mensen. De meesten onder ons vinden dat niet iedereen alles van ons hoeft te weten. Dus ook de overheid niet.


Als u niets te verbergen heeft, waarom is het dan nodig dat de overheid u controleert en bewaakt alsof u iets op uw kerfstok heeft?


Alleen de ouderen onder ons die de 2e Wereldoorlog nog hebben meegemaakt en weten hoe controle kan worden misbruikt, maken zich echt zorgen over de informatiezucht van de overheden. De jongeren zijn zich niet bewust van de gevaren van totale overheidscontrole.


De overheid wil alles van u weten in zijn strijd tegen  'terrorisme' en 'criminaliteit'. Dat betekend dat u op voorhand als terrorist of crimineel wordt beschouwd. Van een sterke democratische rechtsstaat wordt verwacht dat deze vastberaden optreedt tegen criminaliteit zonder iedereen bij voorbaat als verdachte te behandelen. Doelgericht onderzoek naar verdachte personen en groepen is proportioneel en effectief. Daarentegen is willekeurige controle van personen die onschuldig en ongevaarlijk zijn buiten alle proporties en zeer ineffectief. Veel belastinggeld gaat hiermee verloren.


Een sterke overheid reageert ook niet overmatig vanuit angst zoals onze huidige regering. Een sterke overheid behandelt burgers niet als een gevaar en hoeft en wil ook niet alles weten en controleren. Een sterke en betrouwbare overheid verdedigt de rechten van haar burgers en rechercheert doelgericht als er concrete verdenkingen zijn.  Geen enkele overheid kan 100% zekerheid garanderen. Probeert zij dit toch dan is er geen sprake meer van een vrije democratische rechtsstaat. Wie bescherming wil tegen elke prijs moet ook eisen dat al het autoverkeer wordt afgeschaft want dit kost immers honderden, zo niet duizenden mensenlevens per jaar. In werkelijkheid leven we redelijk veilig. Het risico om slachtoffer te worden van zware criminaliteit of een terroristische aanslag is zeer gering in vergelijking met andere risico's zoals ziektes, verkeersongelukken, armoede of werkeloosheid.


Ook als u niets fout doet, moet u er rekening mee houden dat er onderzoek door de politie naar u kan worden gedaan. Een onterechte verdenking of plaatsing op een lijst van mogelijk verdachte of gevaarlijke personen kan verregaande maatregelen tot gevolg hebben zoals; observatie, huiszoeking of het verhoren van bekenden of anderen uit de omgeving. Dit soort maatregelen kunnen al lijden tot voorlopige hechtenis. En wat zou u er van vinden als er twee politieagenten voor de deur van uw buurman zouden staan om een paar vragen over u te stellen? Ook in- of uitreisverboden vanwege naamsverwisselingen komen telkens weer voor, het gebeurt zelfs dat door een vergissing personen door veiligheidsdiensten worden gedood.


Bovestaande is geen science fiction. Het is nu al realiteit in Nederland.

Angst is de leidraad. En alle maatregelen lijken geoorloofd. Daar word je pas echt bang van.

De Orwelliaanse nachtmerrie komt uit.


Zie ook deze en deze alarmerende berichtgevingen.


Heeft u geld op de bank staan. Denkt u werkelijk dat dat geld van u is? Lees verder ....


Naar Archief