DE ZAAK WOUTERSEGeachte belastinginspecteur.

Van iedereen in Nederland, die legaal inkomen heeft ontvangt u loonheffing. Hij doet dat niet vrijwillig maar het is een plicht dat iedere werkende burger een deel van zijn salaris aan u afstaat in de hoop dat het een goede investering is.


Helaas komt het voor dat er fraude gepleegd wordt. Dat noemt u dan belastingfraude. Op Wikipedia lees ik over belastingfraude: “Door een onjuist beeld van de werkelijkheid aan de autoriteiten voor te schotelen wordt ten onrechte minder of geen belasting geheven, of wordt een voordeel ten onrechte toegekend.”

U bent er dan natuurlijk als de kippen bij om dat probleem even op te lossen; uiteraard in uw voordeel.

Maar wat ik niet lees op Wikipedia is dat ook de belastingdienst, u dus, belastingfraude pleegt. Want wat is er gaande?


Het is al lang geleden en u bent het misschien alweer vergeten. Daarom even een geheugenopfrissertje.


In 1991 heeft uw dienst een inval gedaan in het bedrijf van Dignerus Wouterse……. Gaat er al een lampje branden bij het noemen van die naam?


Uw dienst meende in die tijd dat de bedrijven Welding Service bv en Marpa Zeeland bv (de twee bedrijven van oprichter Dignerus Wouterse) als een soort uitzendbureau werkten. Het jaar daarop ontving de heer Wouterse een aanslag van 6,4 miljoen gulden (ca 2,8 miljoen in euro’s). De man zou te weinig loonbelasting afgedragen hebben. De twee bedrijven, waar 200 mensen hun dagelijks brood verdienden, werden gesloten omdat de heer Wouterse ineens als een fraudeur werd bestempeld en omdat de rechtbank in Middelburg hem ook nog eens tot twee jaar gevangenisstraf veroordeelde.


Zoals gewoonlijk gaan rechtbanken, belastingdienst en overige overheidsinstellingen geheel voorbij aan persoonlijk leed. Het gaat immers om de centen en dat is natuurlijk veel belangrijker. Zo ook de 200 werknemers die op straat kwamen te staan met alle ellende dat dat met zich mee bracht en ook het persoonlijk leed van de heer Wouterse zelf die er ziek van werd en wiens huwelijk door de affaire strandde.


De heer Wouterse ging in hoger beroep en de advocaat-generaal gaf belastingexperts van de KPLD de opdracht de zaak te onderzoeken. Deze kwamen tot de schrikbarende conclusie dat uw collega’s een toch wel zeer grove fout hadden begaan. Op 3 oktober 1995 bleek dat de belastingclaims slechts 175.000 euro betroffen en niet 2,8 miljoen euro. Geschrokken door dit vernietigend rapport probeerde de advocaat-generaal nog de heer Wouterse om te praten met het verzoek het hoger beroep in te trekken waarbij hij dan ook gratie voor zowel hemzelf als zijn twee bedrijven zou krijgen. Die uitspraak van de Middelburgse rechtbank zou dus teniet gedaan worden.


De heer Wouterse ging door de knieën. Maar wat bleek? De heer Wouterse werd toch veroodeeld tot een taakstraf van 6 maanden en gratie voor zijn twee bedrijven was er ondanks te toezegging van de advocaat-generaal niet bij.


De zaak liep verder. De heer Wouterse liet zich niet op zijn kop zitten. In november 2004 kwam het Europese Hof voor de Rechten van de Mens tot de conclusie dat de heer Wouterse geen eerlijk proces had gehad. Ik, en misschien u ook, vraag mij af op grond van welke gegevens de Middelburgse rechtbank dan tot de veroordeling van twee jaar gevangenis is gekomen. Welk bedrog heeft zich achter de schermen afgespeeld?


Maar uw dienst heeft zich voor een stukje ook positief opgesteld. De huidige directeur van de belastingdienst in Goes heeft aan het ministerie van Financiën in januari 2007 een brief gestuurd ter ondersteuning van de heer Wouterse. U voelt hem al aan komen: geen resultaat. Minister Bos van Financiën weigert het teveel geïnde belastinggeld terug te geven. De staatssecretaris (van het CDA) deed de zaak af met doorverwijzing naar de landsadvocaat.


In deze brief, geachte belastinginspecteur, kan ik niet alle details omschrijven. Deze zaak voert daarvoor te ver. Wel wil ik nog het volgende kwijt:


De hoge Raad is er ook aan te pas gekomen, maar kwam tot de uitspraak dat de zaak verjaard was. En dan te weten dat voor de belastingdienst een zaak nooit verjaard als de burger moet betalen.

Ook kwamen zeven rechters van het Europese Hof op 9 februari 2005 unaniem tot de conclusie dat de Hoge Raad met die uitspraak fout zat. Men had een hernieuwd beroep moeten toestaan. Ook de lange tijdsduur van het hele proces (1991-2005) werd door het Europese Hof veroordeeld.


Onze overheid wil altijd het braafste jongetje van de klas zijn. Zij volgen de regels van Europese Unie exact op. Maar het gaat hier slechts om één burger, dus…………

De overheid heeft lak aan de uitspraken van het Europese Hof als deze haar niet welgevallig zijn.


Meneer JP Balkenende heeft enkele jaren geleden het normen- en waarden– offensief aangekondigd. Je hoort er niets meer over. Natuurlijk niet. De overheid houdt zich immers zelf niet aan de meest eenvoudige “normen en waarden”. De belastingdienst heeft in 1992 voor 2,8 miljoen euro teveel ingehouden van een van zijn burgers. Met rente zou dat nu opgelopen zijn tot 14,3 miljoen euro. Zo’n bedrag betalen wij, de overheid, niet meer terug. Vergeet het maar meneer de burger.

 

De zaak Wouterse is op het moment dat ik u deze brief toezend nog steeds niet opgelost. De heer Wouterse is inmiddels 70 jaar en de minister van Financiën laat kennelijk de zaak doormodderen tot de heer Wouterse dood is. Kassa !! In de zaak Wouterse speelt de overheid een misdadige rol.


Een ambtenaar die zich actief met de zaak Wouterse heeft bezig gehouden en tot de conclusie kwam dat alle belastingaanslagen op aannames waren opgelegd, werd door het ministerie de mond gesnoerd op straffe van ontslag. Vervolgens werd hij “verbannen” naar de douane op Curaçao.

Zo gaat dat dus in Nederland. Opkomen voor rechtvaardigheid wordt door de overheid zwaar beboet (zoals inmiddels enkele klokkenluiders ook weten).

Uit een onderzoek van de Britse organisatie Privacy International (PI) bleek onlangs dat de staat Nederland hard op weg is naar een politie- en controlestaat. De slimme overheid laat dat heel langzaam en bijna onzichtbaar gebeuren. Zie ook :overheidscontrole. In een dergelijke staat wordt iedere vorm van tegenstand neergeslagen. Dat zien we dus ook gebeuren bij de zaak Wouterse. Ambtenaren, die eerlijkheid in hun vaandel voeren, gelukkig zijn die er nog, krijgen zwijgplicht, worden op een zijspoor gezet of ontslagen.


Het openbaar maken van de rapporten waaruit de handelswijze van Belastingdienst en Ministerie in de zaak Wouterse blijkt en waaruit tevens zou blijken hoe de heer Wouterse in zijn gelijk staat, dat hij geen eerlijke rechtszaak heeft gehad, wordt met alle middelen door de Belastingdienst tegen gehouden. Uw dienst, geachte belastinginspecteur,  WEET dus hoe fout ze is in deze zaak.

Stel je voor dat de waarheid aan het licht komt !! De hele zaak voor het oog van de bevolking bekend maken. Dat nooit!! Dat zou veel te belastend voor de belastingdienst zijn.


Begrijpt u inmiddels, geachte belastinginspecteur, dat de Nederlandse burger het vertrouwen in de overheid heeft verloren? Dit is weer zo’n geval. Zowel in deze brief aan u als alle voorgaande en nog komende brieven komt de oorzaak van wantrouwen jegens de overheid duidelijk naar voren.


WANNEER LEREN OVERHEID EN OVERHEIDSINTANTIES EEN EERLIJKE, BETROUWBARE , RECHTVAARDIGE EN MENSELIJKE POLITIEK JEGENS DE BURGER TE VOEREN ????


Dat is mij uit het hart gegrepen. Eerlijke, integere wetsdienaars, die niet hun eigen persoon centraal stellen maar het belang en welzijn van de burger. En dat op een rechtvaardige manier. Wat denkt u, zijn er nog oprechte politici te vinden in zowel de lage als de hogere als de hoogste beleids- en bestuursorganen? Mensen die zich dit aantrekken?

Hoe zou de wereld eruit zien als men beleid zou voeren op basis van logica, integriteit, redelijkheid en respect voor het individu? Met zekerheid een tegenovergesteld aan het huidige.


Hierbij verzoek ik deze keer niet u, geachte belastinginspecteur, maar wel de minister van Financiën om eindelijk eerlijkheid en rechtvaardigheid te tonen en de heer Wouterse het geld waar hij recht op heeft direct terug te geven.


Met vriendelijke groet,


Burger van Nederland


PS: In september 2010 blijkt de zaak nog steeds te lopen. Echter, iedere ambtenaar bij de belastingdienst die zich in wil zetten voor de heer Wouterse door eerlijkheid te betrachten, wordt van hogerhand direct bedreigd met ontslag.

Moeten wij, Nederlandse belastingbetalers, nog vetrouwen hebben in zo'n overheid?


Naar Archief